x
x
Camping avec parc aquatique proche de Collioure
  • Tel : (+33) 4 68 81 04 61
  • Zoeken
  • x

Wettelijke bepalingen

Publicatie van de website

Manager en uitgever van de site:

SAS Camping La Sirène met een kapitaal van 500.000 Euro, met als hoofdvestiging Camping La Sirène, Route de Taxo 66700 Argelès sur Mer
N° SIRET: 634 200 695 00019
RCS: Perpignan
Tel: 33 (0) 4 68 81 04 61 – fax: 33 (0) 4 68 81 69 74 – web: https://www.camping-lasirene.fr

Webhoster:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Website: http://www.interaview.com

Privacy respect

Recht op toegang en wijziging van uw persoonlijke gegevens

Dit is het privacybeleid dat door Camping La Sirène wordt gevoerd.
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (artikel 34 van de wet n° 78-17 ‘Informatique et Liberté’ van 06/01/1978). Om dit recht uit te oefenen, kunt u een email sturen naar: contact@camping-lasirene.fr
Met “persoonlijke informatie” wordt informatie bedoeld die een persoon kan identificeren. Het zal meestal een naam, een adres, een e-mailadres of een telefoonnummer zijn.

Gebruik van cookies

Het kan gebeuren dat camping La Sirène “cookies” gebruikt. Met een cookie kunnen wij u niet identificeren, maar dient om in het algemeen informatie te verzamelen over uw bezoek aan onze site. Hierdoor komen we te weten in welke delen van onze site u geïnteresseerd bent.
Camping La Sirène kan zo beter uw interesses leren kennen en u informatie sturen die aan uw behoeften is aangepast.
Deze “cookies” zorgen er ook voor dat u niet iedere keer opnieuw informatie hoeft te geven die u al eerder hebt opgegeven, aangezien de cookie zich eerder opgegeven informatie kan herinneren.
Het is mogelijk om deze “cookies” op te sporen en ze, zo nodig, te verwijderen.
U kunt de registratie van cookies verhinderen door deze functie in de voorkeuren van uw browser uit te schakelen.

Beveiliging en privacy op het netwerk

Berichten die u ons via de website stuurt kunnen worden onderschept op het netwerk. Totdat ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.
Zorg ervoor dat u geen onnodig vertrouwelijke, gevoelige of persoonlijke gegevens bekendmaakt of informatie van derden. Bovendien kan de herkomst van e-mailberichten die wij ontvangen worden vervalst. Daarom is het beter om dergelijke ‘gevoelige’ informatie via de post te sturen. Dientengevolge zal geen enkele klacht, verklaring of adviesaanvraag, ontvangen via een bericht op Internet, worden behandeld.
Stuur ons al uw aanvragen exclusief via de post. Neem schriftelijk contact op met Camping La Sirène om meer informatie over de te volgen procedures of over lopende kwesties te ontvangen.

Copyright – Auteursrecht

Gebruik van site-informatie en auteursrecht

Het gebruik van alle informatie op de site van het bedrijf Camping La Sirène is alleen toegestaan voor privé-gebruik. Ieder ander gebruik is uitdrukkelijk verboden.
Het bedrijf Camping La Sirène streeft ernaar om de nauwkeurigheid en actualisering van de informatie op deze site zo goed mogelijk bij te houden, deze informatie kan op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.
De bezoeker wordt dan ook gevraagd de informatie via andere kanalen te controleren of contact op te nemen met het bedrijf.
Dientengevolge, kan het bedrijf Camping La Sirène op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden: voor een onnauwkeurigheid of nalaten met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de site; voor enige schade ten gevolge van frauduleuze inbraak op de site door een derde partij, resulterend in een wijziging van de ter beschikking gestelde informatie op de site; en in algemene zin voor alle schade, direct of indirect, wat ook de oorzaak, de oorsprong, de natuur of de consequenties is/zijn , veroorzaakt door de toegang van een ieder tot de site of de onmogelijkheid om toegang te hebben tot de site, alsmede het gebruik van de site en/of het krediet toegekend aan een eventuele informatie die direct of indirect hieruit voortvloeit.
Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn de intellectuele eigendomsrechten op alle documenten die in de website staan en alle elementen die zijn gemaakt voor deze site het exclusieve eigendom van het bedrijf Camping La Sirène of zijn leveranciers, er wordt geen enkele licentie of recht verleend, de site mag alleen worden geraadpleegd.
De reproductie van informatie op deze site is alleen toegestaan voor een exclusief privégebruik, elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
Alle handelsmerken die op deze site vermeld staan behoren tot de respectievelijke bedrijven.
Alle producten, logo’s, en beelden die op deze site staan zijn het eigendom van het respectievelijke handelsmerk.
Foto’s en illustraties bij producten zijn niet contractueel bindend.

Technische informatie

Deze site is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in het geval van overmacht, computerproblemen, problemen die verband houden met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen. Om onderhoudsredenen kan de toegang tot de site op elk gewenst moment worden onderbroken.

Toepassing van de Franse wet

Het niet naleven van deze bepalingen kan leiden tot vervolging en strafrechtelijke sancties. Dit document is onderworpen aan en opgesteld overeenkomstig het Franse recht en de Franse rechtbanken hebben exclusieve bevoegdheid. Als een van de bepalingen van deze tekst nietig, ongeldig of zonder rechtsgevolg wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen van toepassing.