x
x
Camping avec parc aquatique proche de Collioure
  • Tel : (+33) 4 68 81 04 61
  • Cercar
  • x

Avís legal

Publicació del lloc web

Responsable i editor del lloc:

SAS Camping La Sirène amb un capital de 500.000 euros, amb seu social al Camping La Sirène, Route de Taxo 66700 Argelès-sur-Mer
Núm. SIRET: 634 200 695 00019
Reg. Merc.: Perpinyà
Tel.: 33 (0)4 68 81 04 61 - Fax: 33 (0)4 68 81 69 74 - Web: https://www.camping-lasirene.fr

Lloc allotjat per:

Interaview Production
82, avenue du Général Patton, 49000 Angers
Web: http://www.interaview.com

Privacitat

DADES PERSONALS I COOKIES

 

El Camping La Sirène respecta les preocupacions dels usuaris en relació amb la confidencialitat de la informació i les dades personals proporcionades.

El Camping La Sirène garanteix el compliment de les obligacions relacionades amb la CNIL.

En la seva qualitat de responsable del tractament, d'acord amb la Llei Informàtica i Llibertats, de 6 de gener de 1978, modificada el 2004, i amb la Directiva europea, de 24 d'octubre de 1995 (en endavant, “Llei Informàtica i Llibertats”), El Camping La Sirène pot recollir dades personals (noms, cognoms, informació de contacte...) o informació no personal (preferències, informació favorita...) quan l'usuari visita el seu lloc web (en endavant el “Lloc web”) per poder identificar-lo, oferir-li serveis personalitzats o fins i tot millorar el Lloc web i escoltar-lo.

 

1 - DESTINATARIS DE LES DADES RECOLLIDES

El Camping La Sirène és el destinatari de les dades recollides.
En qualsevol cas, El Camping La Sirène només transmetrà les dades personals dels usuaris a tercers quan:

 

El Camping La Sirène també pot comunicar les dades personals dels usuaris a tercers prestadors de serveis en el marc d'estudis estadístics sobre la utilització del Lloc web i amb finalitats d'optimització del Lloc web. En aquest context, les dades personals dels usuaris seran anònimes.

 

2 - FINALITATS DE LA RECOLLIDA DE DADES

A través del Lloc web, El Camping La Sirène recull les dades de l'usuari que són estrictament necessàries amb les finalitats següents:

 

El Camping La Sirène es compromet a tractar i a conservar totes les dades personals confiades per l'usuari respectant les disposicions de la Llei Informàtica i Llibertats només per tal de mantenir l'usuari informat de les novetats de El Camping La Sirène i poder-li presentar prioritàriament ofertes de béns i serveis relacionats amb l'activitat de El Camping La Sirène.

 

3 - CONSERVACIÓ DE LES DADES I SEGURETAT

Les dades es conservaran durant el temps necessari, sense superar-lo, per a les finalitats per a les quals han estat recollides:

per a la gestió de la subscripció a la newsletter, les dades es conservaran mentre la subscripció estigui activa i totes les dades s'eliminaran en un termini de 2 mesos des de la baixa d'un usuari;

Les altres dades es conservaran durant un període de 2 anys.

El Camping La Sirène ha adoptat totes les mesures necessàries per preservar la confidencialitat i la seguretat de les dades personals tractades i impedir-ne l’alteració, el deteriorament, la destrucció o l’accés per tercers no autoritzats.

S'han introduït mesures de seguretat tècniques i organitzatives avantguardistes, en particular en relació amb els sistemes d'informació instaurats.

No obstant això, El Camping La Sirène no controla tots els riscos associats al funcionament d'internet i vol cridar l'atenció dels usuaris sobre l'existència de possibles riscos inherents al seu ús i funcionament.

 

4 - DRETS DELS USUARIS

L'usuari està informat que disposa, en qualsevol moment, d'acord amb la Llei Informàtica i Llibertats, del dret d'accés, d’actualització, de rectificació i de cancel·lació de les seves dades personals enviant una sol·licitud (indicant amb precisió l'objecte de la seva sol·licitud) a través d'internet a l’adreça següent:

 

contact@camping-lasirene.fr

 

o per correu postal a l’adreça següent:

SIRENE HOLIDAYS CAMPINGS CLUBS *****
route de Taxo à la mer
66 702 ARGELES SUR MER

 

que El Camping La Sirène es compromet a tractar en el termini de set dies laborables.

Així mateix, s'informa a l'usuari que disposa, en qualsevol moment, d'acord amb la Llei Informàtica i Llibertats, del dret d’oposició, per motius legítims, al tractament de les seves dades personals.

 

5 - COOKIES, DADES DE NAVEGACIÓ I LOCALITZACIÓ

En accedir al Lloc web, i després que l’usuari accepti seguir navegant, es pot instal·lar i emmagatzemar per facilitar la navegació una cookie durant un màxim de 13 mesos a la memòria o al disc dur de l'usuari. Una cookie no permet identificar l’usuari, però és un element que s'utilitza per registrar informació relativa a la navegació en el Lloc web (pàgines consultades, data i hora de consulta, etc.).

 

Les Cookies emeses permeten:

 

Tots els usuaris poden rebutjar el registre de cookies modificant els paràmetres del seu navegador d'internet. No obstant això, aquesta operació eliminarà totes les cookies utilitzades pel navegador, incloses les utilitzades per altres llocs web, que poden portar a l'alteració o pèrdua de determinats ajustos o informació. L'eliminació de cookies pot modificar o fins i tot dificultar la navegació al Lloc web.

Per a la gestió de les cookies i les tries de l'usuari, la configuració de cada navegador és diferent. Es descriu al menú d'ajuda del navegador, que permet a l'usuari saber com canviar les opcions sobre les cookies.

 

Desactivació de les cookies en línia:

 

Categoria de CookieMitjà de desactivació
Cookies analítiques i de rendimentGoogle Analytics
Cookies de xarxes socialsFacebook
Instagram
Twitter
YouTube

Ús de plataformes en línia per al control de cookies publicitàries:

Aneu al lloc web de Youronlinechoices, proposat pels professionals de la publicitat digital agrupats en l'associació europea European Digital Advertising Alliance (EDAA), per rebutjar o acceptar les cookies utilitzades pels professionals de la publicitat membres d'aquesta associació.

Recordeu que l'eliminació de cookies pot modificar o fins i tot dificultar la navegació pel Lloc web.

 

Seguretat i confidencialitat a la xarxa

Els missatges que ens envieu a través d'Internet poden ser interceptats a la xarxa. No podem garantir-ne la confidencialitat fins que ens arribin.
Assegureu-vos de no divulgar informació personal o confidencial inútil, sensible o procedent de tercers. A més, la indicació de la procedència dels missatges electrònics que rebem pot ser falsificada. Per tant, si voleu comunicar-nos aquestes dades, utilitzeu obligatòriament la via postal. Per això no es considerarà cap queixa, declaració o petició d'assessorament transmesa per missatge a través del web.
Formuleu les vostres peticions exclusivament per via postal. Per obtenir més informació sobre els procediments que heu de seguir o sobre els dossiers en curs de tramitació, poseu-vos en contacte amb la societat Camping La Sirène per escrit.

Drets d'autor

Utilització de la informació del lloc web i drets d'autor

Només s'autoritza la utilització de tot document procedent del lloc web de la societat Camping La Sirène a títol informatiu per a ús privat. Queda expressament prohibida tota utilització amb altres finalitats.
La societat Càmping La Sirène s'esforça per garantir dins les seves màximes possibilitats l'exactitud i l'actualització de la informació difosa en aquest lloc web, del qual es reserva el dret de corregir, en qualsevol moment i sense preavís, el contingut.
A més, avisa el visitant que li correspon comprovar la informació per altres mitjans, fins i tot contactant la societat.
Per consegüent, la societat Camping La Sirène declina qualsevol responsabilitat: per qualsevol imprecisió, inexactitud o omissió sobre les dades disponibles al lloc web; per qualsevol dany resultant d'una intrusió fraudulenta d'un tercer que hagi comportat la modificació de la informació exposada al lloc web, i, en general, per tots els danys, directes o indirectes, sigui quina en sigui la causa, origen, natura o conseqüència, provocats per l'accés de qualsevol persona al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi, fins i tot com a usuari del lloc web i/o del crèdit atorgat a qualsevol informació procedent directament o indirectament d'aquest darrer.
A més, llevat que s’esmenti el contrari, els drets de propietat intel·lectual dels documents continguts en aquest lloc web i cada un dels elements creats per a aquest lloc web són propietat exclusiva de la societat Camping La Sirène o dels seus proveïdors, que no concedeixen cap llicència ni cap dret excepte el de consultar el lloc web.
Només s'autoritza la reproducció o la utilització de la totalitat o part de tots els documents publicats al lloc web amb finalitats exclusives d'informació per a un ús personal i privat, i queden expressament prohibides qualsevol altra reproducció i utilització de còpies realitzades amb altres finalitats.
Totes les marques esmentades en aquest lloc web pertanyen a les seves empreses respectives.
Tots els productes, logotips i imatges esmentats a les pàgines d'aquest lloc web són propietat de la seva marca respectiva.
Les fotografies que reprodueixen els productes no són contractuals.

Informació de caràcter tècnic

El present lloc web és accessible les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana, llevat de cas de força major, dificultats informàtiques, dificultats relacionades amb l'estructura de les xarxes de comunicació o dificultats de caràcter tècnic. Per raons de manteniment, es pot interrompre en qualsevol moment el lloc web.

Aplicació de la Llei francesa

L'incompliment d'aquestes disposicions exposa l'infractor a accions judicials i sancions penals. Aquest document es regeix i s'interpretarà segons el dret francès i és competència exclusiva dels tribunals francesos. Si una de les disposicions d’aquest text és declarada nul·la, invàlida o sense efecte jurídic, totes les altres disposicions seguiran sent aplicables.